Nyhetssammanfattning 7 februari

 Debatt i Kvällsposten från C om byggregler. Socialchefer: socialtjänsten är ingen bostadsförmedling. Blockuthyrningar växer, enligt Fastighetstidningen, som också har kommentar från Peter Eriksson om höjda bostadsbidrag. Rapport från Unionen om ungas bostadsbrist och Expressen om hur börsoron slår mot bostadsmarknaden.

Att Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill öka bostadsbyggandet i Malmö genom en flexiblare parkeringsnorm är ett förslag som Centerpartiet välkomnar. Inte minst då regellättnader inom bostadsmarknaden länge varit tabu hos de rödgröna, skriver Adnan Bibic och Martin Molin i Kvällsposten.

Hon hade sökt upp socialtjänsten och jag tänkte i mitt stilla sinne: ”hon borde inte vara här. Bra förutsättningar egentligen – men utan bostad.” Där föll det. Utan bostad, inget jobb. Vi socialsekreterare har alla mött dem – för många, alldeles för många, skriver Lena Holmlund, ledamot i Föreningen Sveriges socialchefer och verksam som sektorschef i Göteborgs stad, i Dagens Samhälle.

Uthyrningar av lägenheter till företag är en växande marknad i storstäderna. Till stor del sker det genom så kallad blockuthyrning där fastighetsägaren har möjlighet att ta ut en högre hyra. ”Vi lägger oss inte i vilka hyror som parterna gör upp om”, säger Jonas Alberg, hyresråd på Hyresnämnden i Stockholm till Fastighetstidningen.

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) ser positivt på flera av förslagen från Fastighetsägarna och öppnar upp för höjda bostadsbidrag. Men grunden för en fungerande social bostadspolitik är att det byggs fler nya bostäder, skriver bostadsminister Peter Eriksson i en kommentar till Fastighetstidningen.

Bristen på hyresrätter gör att många unga väljer att köpa en bostad för att kunna flytta till jobben. Och bland de som köpt har varannan fått ekonomisk hjälp av en närstående, visar en undersökning från Unionen. – Möjligheten till jobb och bostad ska inte vara beroende av föräldrarnas plånbok. Politikerna måste hitta en bred överenskommelse för att lösa problemen på en illa fungerande bostadsmarknad, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.https://www.expressen.se/dinapengar/bostad/borsoron-hart-slag-for-skakig-bostadsmarknad/

Börsoron är inte vad den redan skakiga bostadsmarknaden behövde. Snarare tvärtom. – Börsoro ger knappast bostadspriserna en skjuts uppåt då risken är att vi privatpersoner blir mer nervösa, säger Johanna Kull, privatekonom. Börsoron påverkar bostadsmarknaden och det är dåliga nyheter för den redan svajiga branschen som tycktes hämta sig något på det nya året. De privatekonomiska experterna Johanna Kull på Fondbolagen och Claudia Wörmann på SBAB svarar här på de viktigaste frågorna om hur du ska tänka kring din bostad och dina lån  när börsen skakar till, i Expressen.