Nyhetssammanfattning 4 januari

Professor tror inte politiken  vågar ta tag i bostadsfrågan innan valet i SvD Näringsliv, ETC har talat med bostadsministern om framtidens bostadsfinanisering, samt om att det bevövs 600 000 nya bostäder till 2025. Östermalmsnytt har talat med byggherrar om hur de tacklar bostadskrisen. Debatt i UNT om att bostadsbristen är en bra affär.

Nu ska utredningen om framtida bostadsfinansiering ut på remiss och ETC har talat med bostadsminister Peter Eriksson Utredningen om framtida bostadsfinansiering lyfter själv fram att förslagen inte är tillräckliga för att markant öka volymerna. Mellan 1 000 och 3 000 nya bostäder prognostiseras, vilket kan jämföras med behovet på omkring 70 000 bostäder per år. Bostadsministern säger att han föväntat sig mer, men att försiktighet ska råda med statliga subventioner. Han lyfter också fram bristen på engagemang från kommunerna, särskilt Stockholm, samt  modernisering av kreditgarantierna, och att det statliga investeringsstödet, nuvarande byggbonusen, ska kunna tas ut tidigare.

ETC skriver i ”Statliga topplån ska ge nya bostäder” att ”Inte sedan miljonprogrammen på 1960-talet har behovet av bostäder varit lika stort. Fler kommuner än någonsin uppger att de lider av bostadsbrist, hela 255 av landets 290 stycken. Sverige behöver 600 000 bostäder fram till 2025 enligt Boverkets prognoser. En större del, drygt 320 000, behövs redan 2020.”

Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi på KTH, menar i Svd Näringsliv att bristande konkurrensanalys har skapat problem på bostadsmarknaden. som såg en mörk utveckling av marknaden 2017. Samtidigt spår han inte några större krafttag under valrörelsen nästa år – helt enkelt eftersom den är för känslig. Bostadsmarknaden har under 2017 varit på allas läppar. Kanske inte heller så konstigt – året har kantats av priser som tycks ha nått toppen, debatt om bostadsbrist samt amorteringskrav. Och dessutom avslutas det med en svalnande bostadsmarknad och utvecklare som vinstvarnar och stoppar nybyggnationer.

Mindre folk på visningarna, lägre försäljningstakt och svårsålda ettor som slås ihop till treor. Stockholm Direkt har pratat med ett femtontal byggherrar som satsat på Stockholms tre största nyproduktionsområden – och nu känner en viss oro, i artikeln ”Så tacklar byggherrarna bostadskrisen” i Stockholm Direkt

För hyresvärdar och storbanker är bostadsnöden en god affär, skriver Hans Johansson och Mario Sousa i UNT på debattplats i ”Återupprätta den sociala bostadspolitiken”.