Nyhetssammanfattning 3 januari

Så mycket tjänar de kommunala bostadsbolagen på de boende, i Dagens Nyheter och Hem & Hyra, debatt i Di från fastighetesägarna: hyreseregleringarna är problemet, om ökad hemlöshet i tidningen Dagen, och hur bostadsbristen är vår tids ödesfråga i Bohusläningen, Smålänningen och Hela Gotland.

I DN-artikeln ”Så mycket tjänar din hyresvärd på lägenheten” beskrivs hur alla de tio största kommunala bostadsbolagen har gjort vinst på hyresgästerna under det senaste året, enligt en undersökning från medlemstidningen Hem & hyra. Störst vinst per lägenhet gör Familjebostäder, som tjänar 20 708 kronor per lägenhet.  Artikeln refererar till  Hem & hyra som låtit ekonomikonsulten Stella Borealis gå igenom årsredovisningarna för landets femtio största kommunala bostadsbolag för 2016. Siffrorna visar att den totala vinsten för de femtio bolagen ligger på 4,3 miljarder kronor, vilket är 33 procent högre än vid motsvarande genomgång 2014. Boende hos något av de femton bostadsbolag som gör mest vinst genererar i snitt tusen kronor per månad i vinst till bostadsbolagen, enligt Hem & hyra.

Den svenska bokrisen är inte ny. Tvärtom har den varit en obehaglig realitet för många svenskar i årtionden, vilket framgår av Jan Jörnmarks artikelserie i Di. Christer Jansson, tidigare vd, Fastighetsägarna Stockholm skriver i Di Debatt, och menar att ”Det man inte låtsas om från politiskt håll är att skälet till denna utveckling är den svenska bostadspolitikens heligaste ko, hyresregleringen.” i artikeln ”Reglerade hyror är problemet

Bostadsbristen blir mer och mer akut – över hela landet. 255 av Sveriges 290 kommuner har för få bostäder. Situationen gör att allt fler unga vuxna tvingas bo kvar hos sina föräldrar, skriver Kajsa Dovstad, Liberala Nyhetsbyrån, i Hela Gotland i ledarartikeln ”Sätt spaden i marken och bygg fler bostäder

Kajsa Dovstad skriver också i Norran att ”När man väl flyttar hemifrån är man ofta hänvisad till att hanka sig fram på osäkra andra- och tredjehandskontrakt. I förorterna flyttar nyanlända in hos släktingar och vänner. Resultatet är misär: flera familjer tvingas dela på små lägenheter. Barn får varken ro att sova eller att läsa läxor. Fattig-Sverige är på väg tillbaka, och bostadsbristen är anledningen.”  i artikeln ”Fler billiga bostäder är en ödesfråga”, som också finns i en variant i Bohusläningen och i Smålänningen

Låginkomsttagare, nyanlända och äldre utgör en ny och växande grupp bland de hemlösa. Det konstaterar Stockholms stadsmission i sin senaste hemlöshetsrapport. ”Vi kan snabbt konstatera att det finns bostäder men att de är för en redan etablerad och resursstark grupp. Allt fler individer hänvisas till bostadsbestånd de inte har råd med”, enligt Marika Markovits, Stockholms Stadsmissioni artikeln ”Allt fler låginkomsttagare blir hemlösa” i tidningen Dagen.