Nyhetssammanfattning 2 januari

Socialstyrelsen släppte i slutet på 2017 en nationell kartläggning av hemlösheten. Flera tidningar har uppmärksammat de lokala siffrorna för bostadsbrist och akut hemlöshet, bland annat Västerbottenskuriren och Borås DLY. I VK skriver även Hyresgästföreningen Region Norrland debattinlägg på vers.

I Umeå beräknas 45 personer befinna sig i akut hemlöshet och bor i exempelvis ett härbärge eller sover utomhus, enligt artikeln ”Rapport: 45 Umeåbor är akut hemlösa”. Bostadsbristen i Umeå gör det dessutom allt svårare att hitta en bostad.

Samma rapport uppmärksammas i Borås. 35 personer boende i Borås klassas som akut hemlösa, står i artikeln ”Ökad hemlöshet i Borås”. Det visar socialstyrelsens nationella kartläggning. Gruppen har ökat med nästan 50 procent sedan 2011, när den senaste kartläggningen gjordes. En förklaring är allmän bostadsbrist.

Fler hyresrätter till rimliga hyror är rätt väg att vandra
det är lösningen på bostadskrisen enligt vår mening
och en skattereform har vi föreslagit, tillsammans med andra
nämligen SABO och Fastighetsägarnas förening

Det skriver Hyresgästföreningen Region Norrland i Västerbottenskuriren i dag, i debattartikel på vers: ”Ett gott nytt bostadspolitiskt år