Nyhetssammanfattning 26 januari

Slutreplik i markdebatten i SVD, kritik mot försäljning av allmännyttan i Västerås, Anders Borg besökte fastighetsmässan, fortfarande bostadsbrist i Kalmar trots rekordbyggande.

Kommunerna har försummat sitt ansvar att garantera tillgången på mark för bostadsbyggande. Det skriver Ola Andersson och Simon Safari i en slutreplik i SvD.

Hyresgästföreningen vill inte att kommunen i Västerås ska sälja allmännyttan. Erfarenheterna visar att inom fem till sju år har många av de fastigheter som allmännyttan säljer bytt ägare minst en gång till. Eventuella löften om annat har ingen betydelse i sammanhanget, skriver de i VLT.

Anders Borg besökte fastighetsmässans och pratade om riskerna för allvarlig nedgång av bostadspriserna.

Förra året färdigställdes 677 bostäder. Men fortfarande är det bostadsbrist i Kalmar. 677 bostäder är en fördubbling jämfört med 2016, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S) till Östra Smålands Nyheter.