Nyhetssammanfattning 22 mars

Byggboomen i Sverige över – SVT Nyheter , Expressen , SVD, Dagens Industri, Sydsvenskan. Bosättningslagen under debatt, Kalmar läns lösningar i i Barometern. Regeringsbeslut om investeringsstöd för hyresbostäder. Pressmeddelande här. Byggindustrierna i Dagens Samhälle. om behovet av renoveringar.

Byggboomen i Sverige tycks vara över. Under 2019 minskar bostadsbyggandet till lägsta nivån på fyra år, enligt en ny prognos som SVT Nyheter redovisar. – En ganska kraftig nedgång, säger Catharina Elmsäter-Svärd, som är vd för Sveriges Byggindustrier, till SVT. Expressen har en artikel här.SVD här.Dagens Industri här.Sydsvenskan.

Bosättningslagen under debatt. Till skillnad från andra kommuner upplåter Kalmar kommun bostäder på obestämd tid åt kommunplacerade nyanlända. En av Kalmar kommuns lösningar på bosättningslagens krav, i Barometern.

Regeringen har den 21 mars beslutat om en ändring i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. I och med ändringen utökas både stödnivån och den tillåtna normhyresnivån för investeringsstödet i samtliga geografiska områden. Syftet är att göra det möjligt att bygga bostäder på fler platser och i fler lägen till en lokalt anpassad hyra. De nya nivåerna träder i kraft 1 maj och är tillämpliga på ansökningar som kommer in från och med detta datum. Pressmeddelande här.

Parallellt med underskottet på bostäder står 800 000 lägenheter inför omfattande renoveringar. Bristen på långsiktig underhållsplanering är mest påtaglig i det kommunala bestånde, skriver Catharina Elmsäter-Svärd och Ola Månsson i Dagens Samhälle.