Nyhetssammanfattning 21 mars

Fastighetsägarna i debatt mot markanvisningstävlingar, Dagens Samhälle. C föreslår striktare regler för ebo, news55. Radio Allmännyttan lanseras av SABO, EM i fastighetsaktien. DN åsikt om att vi behöver ordnad slum. Tre nya rapporter om bostadsfrågor i Göteborg, svensk byggtidning. Svd Debatt om hur situationen för socialtjänsten blivit ohållbar av bostadsbrist.

Idén att använda markanvisningstävlingar för att pressa bostadshyrorna sprider sig i landet. I Stockholm stöds nu idén av partier på bägge sidor blockgränsen. Det är olyckligt. Dessa tävlingar kommer inte underlätta för resurssvaga hushåll och på sikt hotar de hyresrättens position på den svenska bostadsmarknaden, menar Fastighetsägarna i Dagens Samhälle.

Personer som bedöms ha liten chans att få uppehållstillstånd ska inte få välja eget boende – utan som regel anvisas till flyktingboenden i väntan på beslut, föreslår Centerpartiet.

Stefan Ränk, koncernchef för Einar Mattsson, säger i Radio Allmännyttan att vårt system för hyressättning skapar inlåsningseffekter på dagens bostadsmarknad. Det sägs att byggandet ska lösa bostadsbristen.

Sverige har en stor befolkningsgrupp av människor som aldrig kommer att kunna ha råd att bo i det befintliga bostadsbeståndet. De kommer att hamna i slumbebyggelse. Vårt val står emellan en ordnad slum eller en oordnad.

Under fastighetsnämndens sammanträde den 19 mars redovisade fastighetskontoret tre rapporter kopplat till bostadsförsörjningsuppdraget.

Många människor och grupper halkar efter i samhället. De hamnar ofta hos socialtjänsten. Men socialarbetarna har sällan möjlighet att lösa problemen med bland andra hemlösa och ensamkommande.