Nyhetssammanfattning 26 mars

DNs ledarsida ställer krav på politikern inför valet. Byggindustrierna släppte konjunkturprognos och menar att byggboomen avstannat. Byggnads har en annan uppfattning. Svensk Byggtidning, Betong, Uppgång mm. Nya byggplaner i Sköndal, Mitti. Bostadsbristen för äldre, Svd debatt. Bostadsbyggandet i Tranås Tidning

Partierna har chansen efter valet. Inför det borde de förklara vilka uppoffringar och kompromisser som krävs för att bostadsförsörjningen ska fungera bättre. Det skriver DN på ledarsidan.

Sveriges Byggindustrier (BI) släppte i torsdags en rapport om det minskande bostadsbyggandet. På fackförbundet Byggnads känner man inte igen sig i BI:s dystra beskrivning av läget, enligt svensk byggtidning.

Helt villaområde rivs när Stora Sköndal växer 2017, kl. 08:26 En modern blandstad med tusentals nya bostäder, bättre kollektivtrafik och flera nya skolor. Men förvandlingen av Stora Sköndal har ett pris.

De har levt tillsammans i 64 år. Nu måste de snart fatta ett svårt beslut: kan de fortsätta bo ihop? Ingrid Olausson skriver en debattartikel utifrån sitt eget liv, med en varning till politikerna: Låt inte bostadsbristen bli den nya ättestupan.

Antalet barn som bodde i ”akutboende” – alltså i en tillfällig bostad – under 2017 var nästan tio gånger fler jämfört med 2015 i Nynäshamn. Det är bostadsbristen som har lett till att fler barnfamiljer tvingas bo på vandrarhem och i villavagnar.

Kan bristen på lediga hyresrätter ha bidragit till att Tranås ”bara” ökade med 100 personer förra året? Frågan väcktes av Bengt E Carlsson (S), vid det senaste sammanträdet i fullmäktige.

Bostadsbyggandet sjunker och bostadsbrist är bara en av konsekvenserna. Under veckan kom mycket oroande nyheter om bostadsbyggandet i Sverige, nyheter som borde få stora efterverkningar på valrörelsen.

Sveriges Byggindustriers nya konjunkturprognos visar att antalet påbörjade bostäder faller från 55 000 nybyggnationer 2018 till 46 000 under 2019. Sedan toppen 2017 är det ett tapp på nästan 20 000.