Nyhetssammanfattning 19 februari

HSB efterlyser ny bostadspolitik, Norrbottens-Kuriren. Hans Lind skriver krönika i Fastighetsnytt, regionala och lokala bostadspolitiska debatter på många håll. Om bostadsfinansieringen på DN debatt. Hur ska politikerna lokalt lösa bostadsbristen? Flera genomgångar.

I dagarna samlas fastighetsbranschen i Umeå när Business Arena har sin årliga mötesplats. Det är kanske ingen angelägenhet för alla, men en av frågorna som kommer att debatteras är det: läget på bostadsmarknaden. Idag hörs röster om att vi byggt för mycket, och att vi måste slå av på byggtakten. Inget kan vara mer fel. Vi behöver bygga mycket under lång tid. Men vi måste hitta nya lösningar så att fler människor kan få möjlighet till ett eget hem, skriver HSB i Norrbottens-Kuriren.

Sverigeförhandlingen kom med slutbetänkandet ”Infrastruktur och bostäder – ett gemensamt samhällsbygge” precis före jul. Den största julklappen var höghastighetståget, men man lyfter särskilt fram att förhandlingen lett till avtal med kommuner som sammanlagt ger 100 000 nya bostäder.

Även om bostadsbyggandet fortfarande ökar i Östersund, förväntas det minska i resten av landet och en positiv trend hävs. Dessvärre utgör det bara en begränsad del av problembilden. I själva verket befinner sig svensk bostadsförsörjning i kris.

Det byggs bostäder som aldrig förr i Västerås. Men med många nya fastigheter kommer också en oro för att grönområden försvinner. Vi frågade partierna i Västerås kommunfullmäktige: på vilket sätt ska Västerås växa i framtiden?

Framtidens bostäder bör vara mer flexibla. Bostadsbyggandet måste anpassas till en föränderlig värld, skriver Gunnar Broman (L). Planerar och bygger vi bostäder optimalt idag?

DN DEBATT 17/2. Bostadsprisraset har förklarats med ett ökat utbud. Men vår studie visar att det snarare beror på de ökade kreditrestriktionerna. Det betyder att valåret 2018 inleds med en eskalerande byggkris skapad av politiker och myndigheter. Nu måste politikerna ge besked om framtidens bostads­finansiering, skriver företrädare för bostadsföretaget Veidekke.

Umeå har goda grundförutsättningar att bidra till en bättre social bostadspolitik. Den sociala bostadspolitiken måste utvecklas. Dagens utveckling är inte hållbar. En rimlig utgångspunkt är att denna måste få kosta och att ytterligare ekonomiska resurser måste tillföras för att nå de svagaste grupperna. Det skriver Karl-Erik Jonsson, näringspolitiskt ansvarig vid fastighetsägarna Mittnord, och presenterar nio konkreta förslag.

Ska man bygga lyxiga strandhus, billiga hyresrätter eller ska man inte bygga så mycket alls? Politikernas prioriteringar i bostadsbyggandet skiljer sig åt. Vi drar upp skiljelinjerna i partiernas bostadspolitik inför höstens val.

Har du passerat tjugo och bor hemma hos föräldrarna? Då är du inte ensam – det gör nämligen var tredje ung vuxen i Stockholms län.

Bygg mycket – men inte här. De politiska partierna har ofta en åsikt centralt och en annan lokalt. Hur ska väljarna veta vad de röstar på i byggboomens Stockholm? Det uppskruvade bostadsbyggandet är en av de stora frågorna i Stockholm valåret 2018. För att råda bot på bostadsbristen i en stad som växer och får allt fler invånare krävs fler bostäder.

Ledare ”Det här är ett skitboende, men det är vad jag har.” Orden kommer från en av de hyresgäster som bor i ett höghus som hålls ihop med spännband från vinden. Sjuvåningshuset ligger i Stockholmsförorten Rågsved och de boende har vittnat om hur hela byggnaden svajar och rör sig när det blåser ute. Enligt Hyresgästföreningens jurist Bengt Öhman är det något av det värsta han sett under sina 20 år i yrket. Huset byggdes år 2009 och konstruktionen består av trämoduler staplade på varandra. Det är ett riktigt uselt sätt att bygga hus på av byggjättar som vill komma undan så billigt som möjligt.

Sverige har länge fört en socialt inriktad bostadspolitik. Det har sin grund i tidigare stora bostadssociala problem med trångboddhet, förslumning och allmänt elände.

Falun Kommunala Kopparstaden bygger nytt igen. Denna gång handlar det om studentlägenheter i Bojsenburg. Förra hösten var bostadsbristen för studenter vid högskolan i Falun rekordstor.

De flesta detaljplaner tas fram på under två år och många kommuner planerar för fler bostäder än det byggs. Det visar SKL:s öppna jämförelser inom detaljplaneområdet.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar fram öppna jämförelser inom många områden för att kommuner, landsting och regioner ska kunna analysera sina verksamheter, lära av varandra och förbättra kvaliteten. Samtidigt ger jämförelserna ett sakligt underlag för debatt – något som ibland är behövligt då vi pratar bostadsbrist och byggande.

Ramavtalsupphandlade typhus/byggsystem har pressat byggkostnaderna och gjort lägre hyror möjliga. Efter en trög start verkar upphandlingsmodellen nu ha fått luft under vingarna.

Johan får inte radhuset sålt trots att inflyttningen närmar sig på sin nya lägenhet. OBS. Bilderna är genrebilder och ett montage. MIN EKONOMI När bostadsmarknaden svajar hamnar många i kläm.

Hur ska Vallentunas unga kunna flytta hemifrån – och stanna kvar i kommunen? Det är en het diskussionsfråga som vi ställde till kommunens politiker inför höstens val.

Under Stora bostadsdagen debatterades problematiken på bostadsmarknaden. Foto: Anna Sjöström Samma bild av problemet, men olika verktyg för att lösa det.

Allt fler saknar ett ordnat boende i välfärdslandet Sverige. Därför ska politiken oavsett kulör basera bostadspolitiken på befolkningstillväxten. I dag planerar man bostadspolitik på demografin.