Nyhetssammanfattning 15 februari

GP Debatt om bosättningslagen, bostadsbehovet i Ronneby i BLT. Sydsvenskan beskriver hur byggboomen inte räcker för att möta bostadsbristen. Lotta Edholm i debatt om markpolitiken i Fastighetsnytt, och Fastighetstidningen om hotellägenheter. Om vräkningar i Jönköping i Hem & Hyra och Hgf i debatt i SLA.

Det har snart gått två år sedan bosättningslagen trädde i kraft – och de första korttidskontrakten går ut vid månadsskiftet. Det aktualiserar frågan om vem som därefter har ansvaret för de nyanländas boendesituation.

Ronnebys bostadsförsörjningsprogram visar att det behövs 650 nya bostäder fram till år 2020. Bostadsförsörjningsprogrammet är det första i sitt slag och ska slutligen behandlas i kommunfullmäktige. Ronneby planerar för en årlig befolkningsökning på 300 invånare fram till och med år 2020.

Hyresrätter, bostadsrätter och radhus. Byggboomen i Lomma håller i sig under de närmsta tre åren. Men det ser inte ut att lösa bostadsbristen. ”Jag tror aldrig vi kan bygga så att vi helt får balans”, säger samhällsplaneraren Anders Nyquist i Sydsvenskan.

De senaste åren har bostadsbristen, och med den kostnaden för att bo,ökat med rekordfart i Stockholm. Om vi ska mota bostadsbristen och skapa förutsättningar för en hälsosam bygg- och bostadsmarknad krävs långtgående fFler hyresgäster i Jönköping blir uppsagda och fler hyresgäster blir störda av sina grannar. Juristerna på Hyresgästföreningen menar att ökningen beror på en hårdare bostadsmarknad till följd av bostadsbristen. örändringar av Stockholms markpolitik, skriver Lotta Edholm i Fastighetsnytt.

Fastighetstidningen skriver om hotellboende. I bostadsbristens spår har så kallad longstay, eller hotellägenheter blivit allt mer poppis. Resenärer på Stockholms central kan just nu testa boendet i ett popup-rum.

Fler hyresgäster i Jönköping blir uppsagda och fler hyresgäster blir störda av sina grannar. Juristerna på Hyresgästföreningen menar att ökningen beror på en hårdare bostadsmarknad till följd av bostadsbristen.

Bostadsfrågan är avgörande för hur vi kan leva våra liv, för vår självkänsla, utveckling och vår trygghet. Därför är det viktigt att det finns bra bostäder för alla, Hgf i debatt i Skaraborgs läns allehanda.