Nyhetssammanfattning 20 februari

V kräver Bengtforshus vd:s avgång, NWT. Man tvångsvårdades på grund av bostadsbrist, Folkbladet. S-politiker vill ha marknadshyror, Dagens Opinion. Om flyttkedjorna i Fastighetsnytt. Lokal bostadspolitik i Botkyrkadirekt och Stockholmdirekt. Buildingsupply har tittat på SCB:s nya bostadsstatistik, och Hyresgästföreningen i Gefle Dagblad kräver stopp för utförsäljning av allmännyttan.

Bostadspolitik: Vänsterpartiet kräver vd:s avgång. Nu har även Bengtsforshus vd, Pär Nilsson, uttalat sig i frågan som rör de svaga och redan utsatta gruppernas möjlighet att få en bostad i kommunen, i Nya Wermlands-Tidningen.

Mannen var färdigbehandlad – men eftersom Norrköpings kommun inte kunde ta fram en bostad tvångsvårdades han i flera månader till. Nu JO-anmäls kommunen.

Dagens Opinion: David Åhlén är pol kand och jobbar för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och är författare till boken En annan socialdemokrati.

Att hävda att nybyggnationen resulterar i större rörlighet som frigör billiga bostäder och sänker trösklarna på bostadsmarknaden är ett populärt argument, men det saknas enligt forskare empiriska belägg. Tvärtom fungerar flyttkedjorna såpass dåligt att resurssvaga hushåll ofta hamnar sist.

Det råder bostadsbrist i Väsby och alla partier vill framstå som ”den stora bostadsbyggaren” inför valet i september. Här är områdena där de tycker olika. Majoriteten och oppositionen är i stort överens om var det ska byggas i Väsby.

Bygg mycket – men inte här. De politiska partierna har ofta en åsikt centralt och en annan lokalt. Hur ska väljarna veta vad de röstar på i byggboomens Stockholm?

SCB har släppt sin årliga statistik över byggbranschen. I Sverige råder det enorm bostadsbrist. Regeringen har utlovat 250 000 bostäder till 2020 – ett mål som många experter menar är omöjligt att nå.

Kommunfullmäktige bör därför säga nej till att sälja allmännyttiga bostadsfastigheter för att därmed ta sitt ansvar för den bostadssociala situationen, skriver Hyresgästföreningen. Sverige har länge fört en socialt inriktad bostadspolitik.