Nyhetssammanfattning 13 januari

Äldre ensamma i för stora hus, Dagens Samhälle. Hyresgästföreningen Väst efterlyser bostäder som folk har råd med, GP debatt. Låt de boende köpa miljonprogrammet, Borås Tidning. Replik från Byggindustrierna på DN Debatt om markpriser. Svar på insändare i Folkbladet om hyresutredningen. GP om att mäklare spår prisuppgång.

Går ensamhet att bygga bort? Många äldre upplever att deras boende inte längre passar livssituationen. Men varför flytta när alternativen är få, kanske inte tillräckligt attraktiva och ekonomin ofta påverkas negativt? Frågorna diskuterades förra veckan på ett seminarium arrangerat av Boinstitutet och Villaägarna. I Dagens Samhälle.

Vi välkomnar också Framtidens uttalade ambition att vilja satsa på att bygga i våra förorter i stället för fler exklusiva gräddhyllor i centrala staden. Innovativa lösningar finns, skriver Hyresgästföreningen Västra Sverige på GP Debatt.

Det är miljonprogramsområdenas ägandeformer och miljöer som gör dem impopulära, inte arkitekturen i sig. Upprustningar skapar högre hyror, så att människor med lägre inkomster tvingas flytta, konstaterar arkitekten Jerker Söderlind.

Kommunerna är de aktörer som har störst möjlighet att påverka kostnaden eftersom de sitter på planmonopolet. Därmed påverkar de prisutvecklingen genom att styra utbudet av mark, skriver Björn Wellhagen, Sveriges byggindustrier i replik om markpriserna på DN Debatt.

Folkets röst. Svar till Olov Wikström, som i en insändare i Folkbladet den 1 februari har funderingar kring den utredningsgrupp som Hyresgästföreningen tagit initiativ till och som ska titta på den svenska modellen med förhandlade hyror.

Andelen mäklare som tror på prisuppgång ökar – det nya amorteringskravet kan vara en faktor. Även bland hushållen ökar tron på prishöjning, GP.