Nyhetssammanfattning 10 januari

Byggrekord i Linköping enligt SVT Nyheter, nyckeln till att bygga billigare, i GP, markndspriser är rättvist, i Fastighetsnytt. Och P4 Sörmland avslöjar handeln med svartkontrakt. Utvecklingen av bostadsmarknaden i Vimmerby Tidning, och hur kötiden gått ner i Malmö, i Hem & Hyra, samt lärdomar av miljonprogrammet hos Politism.

Inte sedan miljonprogramsåren mellan 1965 till 1975 har byggtakten varit så hög i Linköping, enligt kommunen. Förra året stod 1850 bostäder – hyresrätter, bostadsrätter, radhus och småhus – inflyttningsklara i stan.  – Liksom övriga Sverige har även Linköping dragits med en stor bostadsbrist. Att vi bygger ikapp den är positivt för många Linköpingsbor, säger Elias Aguirre (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, i ett uttalande till SVT Nyheter.

Magnus Rönn, docent vid Chalmers, skriver i GP om sina slutsatser från markanvisningstävlingen 2013, bland annat att den, trots avsaknad av en tydlig kommunal policy, varit ett effektivt verktyg för att generera förslag som uppfyller målet om bra bostäder till rimliga hyror. Ur denna synvinkel är tävlingen en framgång. Tio designteam levererade förslag med en genomsnittlig maxhyra på 1 400 kr per kvm och år. Enligt SCB låg hyran 2014 i Göteborgsområdet för nya lägenheter på 1 716 kr per kvm och år. Tävlingen har alltså producerat bostadsprojekt med 23 procent läger hyra än motsvarande nybyggen.

Leif Gripestam, KS-ordförande i Täby, skriver i Fastighetsnytt: För att på sikt skapa en hållbar bostadspolitik på sikt krävs det omfattande liberaliseringar. I grunden handlar det om att stärka äganderätten för markägare och minska antalet politiska pålagor och regleringar. Idag så fördröjs dessutom bostadsprojekt i flera år av olika anledningar. Att korta byggtider och ge bostadsutvecklare stabila förutsättningar över tid bör vara en av regeringens främsta målsättningar för att skapa en fungerande bostadsmarknad.

P4 Sörmland kan avslöja att svarthandeln på hyresmarknaden har blivit allt vanligare. Här får vår reporter kontakt med personer som förmedlar svarta hyreskontrakt. Den svåra bostadsbristen har lett till att den svarta bostadsmarknaden blomstrar. Och från att det tidigare huvudsakligen varit ett storstadsproblem kan P4 Sörmland nu avslöja att handeln med svarta hyreskontrakt har blivit allt vanligare, även i Sörmland.

Hyresgästföreningen i Sörmland reagerar starkt på P4 Sörmlands rapportering idag om att svarthandeln på hyresmarknaden har blivit allt vanligare. Den svåra bostadsbristen har lett till att den svarta bostadsmarknaden blomstrar. Från att det tidigare huvudsakligen varit ett storstadsproblem kan P4 Sörmland idag avslöja att handeln med svarta hyreskontrakt har blivit allt vanligare, även i Sörmland. Tomas Bergh är gruppchef i Hyresgästföreningen i Sörmland och tycker att det ska byggas fler bostäder för att råda bot på problemet. – Bygg bostäder. Det här är aktörer som lever och frodas och utnyttjar bostadsbristen.

Det råder fortfarande bostadsbrist i Sverige under år 2018. Visserligen har Boverket reviderat den tidigare prognosen för åren 2016 -2025 som pekade på ett behov på 710 000 bostäder. I höstas gjorde man en ny byggbehovsprognos och den visar att det under åren 2017-2025 behöver byggas 600 000 bostäder. Detta behov ställer stora krav på regering, byggherrar och kommuner trots att aktörerna redan har växlat upp takten byggprocessen. Skriver Vimmerby Tidning och Linköpingsposten.

Snittkötiden minskar med fyra dagar samtidigt som det finns allt fler lägenheter att söka via den regionala bostadsförmedlingen Boplats Syd. Längst tid tar det att få en lägenhet i Dammfri och Mellanheden i Malmö, enligt en artikel i Hem & Hyra.

Vad kan vi lära oss av miljonprogrammet? undrar Politism. Frågor kring hur det även i internationella mått mätt mycket ambitiösa miljonprogrammet förhållit sig till politik, hållbarhet och segregation blir återigen aktuella när vi nu står inför en tryckande bostadskris, som ännu en gång kräver en omfattande produktion av bostäder. Av de sexton olika prefabricerade system som användes i Sverige i slutet av 60-talet utmärker sig tre med hänsyn till sin flexibilitet och anpassningsförmåga till dagens utmaningar där minst 700 000 bostäder behöver byggas och upp till 300 000 behöver renoveras.