Nyhetssammanfattning 11 januari

Bostadskrisen slår hårt mot barnen, rapporterar Dagens Nyheter. Och enligt en granskning av Dagens Samhälle som också rapporteras vidare genom TT så bygger de allmännyttiga bostadsbolagen få hyresrätter trots bostadsbristen.

 

DN Stockholm skriver: Bostadskrisen i Stockholm slår allt hårdare mot de barn som drabbas. De lever utan fast adress med föräldrar som betalar svarta ockerhyror, de tvingas ljuga i skolan och kan aldrig ta hem kompisar. – Vi är allvarligt oroade. De här barnen riskerar ett livslångt utanförskap, säger Johanna Mellblom, barnsjuksköterska på BVC i Rinkeby.

Fyra av tio allmännyttiga bostadsbolag kommer inte att färdigställa och hyra ut några nya lägenheter i år, visar en kartläggning av Dagens Samhälle. Enligt Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät är det bostadsbrist i 255 av Sveriges 290 kommuner, en ökning med 72 kommuner på två år. Dagens Samhälle har via enkäter frågat de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sabo om deras planer för 2018. 261 bostadsföretag och stiftelser av sammanlagt 301 har valt att svara på våra frågor, det vill säga 87 procent.

Bristen på Hyresrätter rappporteras vidare av TT i en rad tidningar, här Sydöstran: Det råder bostadsbrist i 255 av 290 kommuner. Trots det kommer fyra av tio kommunala bostadsbolag inte att bygga klart några lägenheter under 2018, skriver Dagens Samhälle. Läget är värst i tätbefolkade områden, till exempel Botkyrka, Södertälje, Sollentuna, Mölndal, Sigtuna, Solna och Falun.(TT)