Nyhetssammanfattning 9 januari

Många tomma lägenheter, men rekordfå tillgängliga för uthyrning, enligt 24Helsingborg. Trelleborgs Allehanda på ledarplats om hur hyresregleringen förstör de svenska städerna.

Här står flest tomma lägenheter” i 24Helsingborg. Tusentals lägenheter i landet stod outhyrda under september 2017. Nästan 19 000 hyreslägenheter stod tomma i Sverige under september månad förra året. De utgör 1,3 procent av de cirka 1,5 miljoner hyreslägenheter som ingick i SCB:s undersökning om outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus 2017. Högst andel lediga lägenheter i det allmännyttiga beståndet finns i Sorsele kommun med 7,1 procent, följt av Malå med 6,3 procent, enligt SCB. Sett till det faktiska antalet tomma lägenheter, finns det flest i Stockholm, följt av Malmö och Botkyrka kommun. Endast en tredjedel, 6 406, av de outhyrda lägenheterna var omedelbart tillgängliga för uthyrning. Det är den lägsta noteringen sedan början av 1990-talet.

Så har hyresregleringen förstört de svenska städerna, enligt Trelleborgs allehanda, ledaren. ”Näst bombning är hyresregleringar det säkraste sättet att förstöra en stad.” Citatet härstammar från ekonomen Assar Lindbeck och kommer väl till pass när man läser ekonomihistorikern Jan Jörnmarks artikelserie i Dagens industri (26-30/12). Jörnmark har tillsammans med kulturgeografen Patrik Sjöberg tagit fram kartor som visar hur bostadsmarknaderna i Stockholm, Göteborg och Malmö påverkats av hyresregleringen, som fram till 1969 även inkluderade bostadsrätter och villor.