Nyhetssammanfattning 22 januari

Borgerlig ovilja förvärrar bostadsbristen, Dagens Arena. Ledare i Piteå-Tidningen menar att rätt till bra bostad till rimlig kostnad ska vara grunden för bostadspolitiken. Erik Pelling om bopriser i UNT. C vill ha affordable housing i Stockholm, enl Fastighetsnytt. Hundratals bostadslösa barn, Hem & Hyra, bostadsministern till Ronneby ang fastighetsavgift, enligt Sydöstran. Filipstads kommunalråd tycker Täby skjuter över ansvaret, Täby Nyheter, och Laholms Tidning skriver om en bostadsbrist som gått överstyr.

Antalet påbörjade bostäder är det högsta på 40 år. Men även bostadsbristen är rekordstor. Då är det beklagligt att tre moderatstyrda kommuner valt att inte söka statsbidrag för att bygga bort hemlösheten, skriver byggnadsarbetaren och riksdagsledamoten (S) Leif Nysmed, på Dagens Arena.

Allas rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad måste vara grunden för bostadspolitiken. Idag byggs det, men ofta för dyrt. Krafttag måste till för att återupprätta en social bostadspolitik värd namnet, i ledaren i Piteå-Tidningen.

Erik Pelling tycker i UNT att den avmattning som förutspås på Uppsalas bostadsmarknad är sund. Men han håller inte med om att kommunen tagit i för mycket när marknaden översvämmas av osålda lägenheter.

Gör Stockholm till pilotstad för affordable housing. Affordable housing finns i de flesta EU- och OECD-länder. I Stockholm vill vi testa att utforma en svensk variant genom att granska europeiska modeller som inkluderar regler, inkomsttak, blandad bebyggelse samt alternativa finansieringsformer, skriver C i Fastighetsnytt.

2301 vuxna i Norrland har inget eget hem. Hundratals är föräldrar med barn. Lotta och hennes familj löser boendet dag för dag. Hem & Hyra skriver om hur bostadsbristen drabbar barn.

Thomas Svensson, som driver fastighetsbolaget Möllan, bjuder in bostadsminister Peter Eriksson (MP) till Ronneby. Anledningen: Fastighetsavgiften på Svenssons marklägenheter, enligt Sydöstran.

Täbybon Kenneth Forsman fick tips av kommunen att det fanns lediga lägenheter i Filipstad. Men kommunalrådet där är kritisk till kommunens sätt att agera enigt Täby Nyheter.

Laholms tidning skriver att trångboddhet har blivit ett växande problem i Laholm. Bostadsbristen är akut och i vissa fall har tio personer tvingats trängas i en tvårumslägenhet. Men bristen på bostäder kommer inte gå att bygga bort inom den närmaste tiden, menar Stefan Lundström, vd på Laholmshem.