Om Bostad 2030

Det råder bostadsbrist i stora delar av landet och situationen i de större städerna börjar närma sig kritiska nivåer. Sverige behöver en ny bostadspolitik.

De enda alternativen idag: bostadsrätt eller dyr nyproduktion – gäller bara för de mest köpstarka grupperna, men det finns inget alternativ för normalinkomsttagare, trots ett relativt högt bostadsbyggande. Vi är i ett läge när det är bostadsöverskott och bostadsbrist samtidigt och många har svårt att efterfråga dyr nyproduktion av hyresrätter.

Hyresgästföreningen har därför tagit initiativ till ett oberoende forsknings- och kunskapsprojekt.

Fram till valet 2018 tog Delegationen Bostad 2030 under ledning av Anders Sundström fram åtta rapporter och underlag för en kunskapsbaserad bostadspolitik, i syfte att lyfta bostadsfrågan och möjliggöra politiska lösningar på bostadsbristen.

Delegationen Bostad 2030 avslutade sitt arbete med att presentera ett slutbetänkande. Läs det här.

Under 2019 fortsätter projektet Bostad 2030 med ett antal evenemang och flera publikationer. Följ oss gärna på Facebook.

Sandro Scocco är utredningschef för Bostad 2030.