Kontakt

Lars-Fredrik Andersson, projektledare Bostad 2030, 070-256 96 69

María-Elsa Salvo, biträdande projektledare, 073-654 13 27

Jenny Lindahl, kommunikationsansvarig, 073-654 13 21, jenny.lindahl@bostad2030.se

Kontakta delegationens ordförande Anders Sundström, och utredningschef Sandro Scocco, genom Jenny Lindahl.