Bara för de rika

Bara för de rika i Stockholm visar att konsekvenserna skulle bli stora för Stockholms bostadsmarknad. Författare är Lars Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia vid Umeå universitet.