Publikationer

Rapport/1 – bostadsmarknaden

Hushållens, företagens och politikens utmaningar. 7 december 2017, Lars-Fredrik Andersson.

Bostadsmarknaden. Hushållens, företagens och politikens utmaningar

Presentation av rapporten vid bostadspolitisk hearing

Presentation av rapporten Hushållens, företagens och politikens utmaningar. 7 december 2017, Lars-Fredrik Andersson.