Publikationer

Kommande rapporter och utredningar

Bostad 2030 kommer att under 2017 och 2018, fram till och med valet, att ta fram en forskningsrapporter, underlag och publikationer i syfte att möjliggöra en kunskapsbaserad bostadspolitik.
Projektledare för detta är Lars-Fredrik Andersson, docent vid Umeå Universitet, som är kopplad till delegationen som expert och forskare med ansvar för att leda arbetet med att ta fram rapporter och underlag.
Dessa publikationer kommer att presenteras vid seminarier, och finnas tillgängliga på den här sidan.