Publikationer

Rapport/1 – Bostadsmarknaden

Hushållens, företagens och politikens utmaningar.

7 december 2017, Lars-Fredrik Andersson

Avslutande kommentarer på bostadspolitisk hearing

Avslutande presentation från Sandro Scocco på den bostadspolitiska hearingen.

7 december 2017

Rapport/3 – Urbaniseringen, stadsregionerna och bostadsplaneringen

Om vi ska kunna få ett byggande som motsvarar efterfrågan så behöver vi bygga ungefär 800.000 nya bostäder till 2030. Vilka utmaningar ställer detta på hur bostadsplaneringen i stat och kommun går till? Anders Lidströms rapport går igenom urbaniseringen av Sverige och förslag på stadsregioner.

Rapport/5 – Boendesegregationen i Sverige

En översikt av det aktuella forskningsläget, 25 maj, av Thomas Wimark.

Rapport/7 – Rättsutlåtande
angående
offentliga stöd till
bostadssektorn

Jörgen Hettne

Presentation av rapporten vid bostadspolitisk hearing

Presentation av rapporten Hushållens, företagens och politikens utmaningar.

7 december 2017, Lars-Fredrik Andersson

Rapport/2 – Bostadsfinansieringen

Ny rapport som presenteras på seminarium i Stockholm den 22 februari, som en underlagsrapport till delegation bostad 2030. Enligt rapporten behövs nya sätt att finansiera bostadsbyggandet. Hushållens belåning kan inte fortsätta att öka, och stå för hela den ekonomiska risken.

Rapport/4 – Bostadspolitiska instrument i fyra europeiska länder

Nyproducerade bostäder som låg- och medelinkomsttagare kan efterfråga, 15 maj, Anna Granath Hansson.

Rapport/6 – Bland mutanter och hybrider

En kunskapsöversikt över marknadshyror i fem utvalda länder – Jonathan Borggren

Rapport – Att bygga Stockholm

Lars-Fredrik Andersson