Publikationer

Rapport/1 – bostadsmarknaden

Hushållens, företagens och politikens utmaningar. 7 december 2017, Lars-Fredrik Andersson.

Bostadsmarknaden. Hushållens, företagens och politikens utmaningar

Presentation av rapporten vid bostadspolitisk hearing

Presentation av rapporten Hushållens, företagens och politikens utmaningar. 7 december 2017, Lars-Fredrik Andersson.

Rapport/2 – Bostadsfinansieringen

Ny rapport som presenteras på seminarium i Stockholm den 22 februari, som en underlagsrapport till delegation bostad 2030. Enligt rapporten behövs nya sätt att finansiera bostadsbyggandet. Hushållens belåning kan inte fortsätta att öka, och stå för hela den ekonomiska risken.

Rapport/3 – Urbaniseringen, stadsregionerna och bostadsplaneringen

Om vi ska kunna få ett byggande som motsvarar efterfrågan så behöver vi bygga ungefär 800.000 nya bostäder till 2030. Vilka utmaningar ställer detta på hur bostadsplaneringen i stat och kommun går till? Anders Lidströms rapport går igenom urbaniseringen av Sverige och förslag på stadsregioner.

Rapport/4 – Bostadspolitiska instrument i fyra europeiska länder

Nyproducerade bostäder som låg- och medelinkomsttagare kan efterfråga, 15 maj, Anna Granath Hansson.

Rap 4 – Bostadspolitiska instrument_ver1

Rapport/5 – Boendesegregationen i Sverige

– en översikt av det aktuella forskningsläget, 25 maj, av Thomas Wimark.

Rap 5 – Boendesegregation i Sverige_final

Rapport/6 – Bland mutanter och hybrider

En kunskapsöversikt över marknadshyror i fem utvalda länder – Jonathan Borggren

Rapport 6 – marknadshyror

Rapport/7 – Rättsutlåtande
angående
offentliga stöd till
bostadssektorn

Jörgen Hettne

Rap 7 – EU statsstöden