Publikationer

Rapport/1 – bostadsmarknaden

Hushållens, företagens och politikens utmaningar. 7 december 2017, Lars-Fredrik Andersson.

Bostadsmarknaden. Hushållens, företagens och politikens utmaningar

Presentation av rapporten vid bostadspolitisk hearing

Presentation av rapporten Hushållens, företagens och politikens utmaningar. 7 december 2017, Lars-Fredrik Andersson.

Rapport/2 – Bostadsfinansieringen

Ny rapport som presenteras på seminarium i Stockholm den 22 februari, som en underlagsrapport till delegation bostad 2030. Enligt rapporten behövs nya sätt att finansiera bostadsbyggandet. Hushållens belåning kan inte fortsätta att öka, och stå för hela den ekonomiska risken.