Delegationen

Delegationen Bostad 2030 arbetade fram till valet 2018 med att ta fram rapporter och underlag för en kunskapsbaserad bostadspolitik, i syfte att möjliggöra politiska lösningar på bostadsbristen. Ordförande för delegationen var Anders Sundström. Han har sin bakgrund i politiken bland annat som arbetsmarknadsminister, näringsminister och kommunalråd, samt sitt arbete i näringslivet och finansiella sektorn, bland annat som VD för Folksam, styrelseordförande i Swedbank och styrelseordförande för KF, precis i den skärningspunkt som behövs för uppdraget att tillsätta en delegation med kapacitet att ta fram nya politiska lösningar.

Delegationen arbetade oberoende fram till valet 2018. Till sin hjälp hade de experter och forskare som tog fram de underlag som behövs för att formulera en ny bostadspolitik. I augusti 2018 lämnade delegationen sitt slutbetänkande till Hyresgästföreningen.

Anders Sundström

Ordförande för delegation Bostad 2030 som arbetar oberoende för en ny kunskapsbaserad bostadspolitik.

Marie Nilsson

Marie Nilsson är ordförande för If Metall, som organiserar 313 000 medlemmar inom bland annat plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin. Marie har förutom en lång bakgrund inom Metall också en rad uppdrag i till exempel styrelsen för AMF, styrelsen och repsentantskapet för LO och Industrianställda i Norden och IndustriAll Europe Trade Union.

Magnus Billing

Magnus Billing är vd för Alecta som förvaltar kollektivavtalad tjänstepension och ägs av 2,3 miljoner privatkunder och 34 000 företagskunder. Det förvaltade kapitalet uppgår till 815 miljarder kronor. Magnus Billing utsågs 2016, som ende svenske representant, till Europeiska Kommissionens ”high-level expert group” för hållbara investeringar.

Jonas Spangenberg

Jonas Spangenberg är VD på BoKlok. Dessförinnan var han VD för Skanskas bostadsutveckling i norden. BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Företaget bygger omkring 1200 bostäder per år och har hittills byggt 10 000 bostäder för människor med vanliga inkomster.

Eva Andersson

Eva Andersson är professor i geografi, särskilt kulturgeografi, specialiserad på omgivningens betydelse för människors livsbanor, och konsekvenser av boendesegregationens mönster. Tidigare vid Institutet för Bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet samt Institutet för Framtidsstudier och Umeå Universitet, och PostDoc vid Harvard School of Public Health.