Delegationen

Delegationen Bostad 2030 kommer fram till valet 2018 att ta fram rapporter och underlag för en kunskapsbaserad bostadspolitik, i syfte att möjliggöra politiska  lösningar på bostadsbristen. Uppdraget att leda det arbetet har Anders Sundström.

Delegationens ledamöter kommer att tillsättas självständigt av Anders Sundström, och arbeta oberoende fram till valet 2018. Ledamöterna presenteras här när delegationen tillsatts.

Nyheter